Газета №3 от 25.03.2024

Архив рассылок
Oblozhka_na_sayt

Выпуск № 03 (40) от 25.03.2024

Умение планировать расходы – ключ к успеху! Интервью с менеджером по финансам Темуром Атавуллаевым

Xarajatlarni rejalashtirish qobiliyati - muvaffaqiyat kalitidir! Moliyaviy menejer Temur Atavullayev bilan suhbat

photo_2024-03-25_10-43-30

В этом интервью мы поговорим с менеджером по финансам о главных аспектах его работы, включая стратегическое финансовое планирование, управление инвестициями, анализ финансовой отчетности и принятие финансовых решений. Узнаем, какие навыки и качества необходимы для успешной карьеры в финансовой сфере, а также как менеджеры по финансам могут преодолевать вызовы в переменчивой экономической среде.

Как давно вы работаете в компании?

В финансовом отделе компании ASKLEPIY Group работаю с 2012 года.

Какие обязанности и задачи вы выполняете в качестве финансового менеджера?

Задачей отдела является взаимодействие с банками Узбекистана в плане обслуживания, обеспечения кредитами и прочими банковскими продуктами, соответствующие потребностям группы компаний ASKLEPIY Group.

Можете ли вы поделиться случаем, когда вам пришлось принимать сложное финансовое решение? Каков был результат?

Условия рынка банковских продуктов и услуг постоянно меняются, в частности это касается процентных ставок, резких скачков курса валют, условий обслуживания, дефицита денежных ресурсов в банках, изменений в законодательстве РУз, различных случаев субъективного характера, а также возникают различные неотложные потребности компании, поэтому часто приходится быть гибкими и оперативно принимать различные решения и адаптироваться. Поэтому такие ситуации возникают с постоянной периодичностью, и надо всегда быть к ним готовым.

Какими навыками и знаниями необходимо обладать для успешной карьеры в этой области?

Для успешной карьеры в этой области необходимо понимание работы и законодательства в банковской сфере, умение пользоваться финансовыми инструментами, применять финансовый анализ в краткосрочной и долгосрочной перспективе, постоянно мониторить рынок банковских услуг. Также немаловажна коммуникабельность и умение договариваться с банками-партнерами для взаимовыгодного сотрудничества, поддерживать дружеские отношения.

Какие уроки вы извлекли из своего опыта работы, которые сформировали ваш подход к финансовому управлению?

Работа в финансовом отделе помогла приобрести понимание базовой финансовой грамотности, по личному мнению, необходимой каждому человеку. Умение планировать расходы, выгоды от пользования финансовыми инструментами и возникающих возможностей, а также возможные потери и ущербность некоторых финансовых схем и инвестиций, применимы и необходимы в большинстве сфер и бизнес идей.

Что вдохновило вас выбрать профессию финансового менеджера?

На эту должность в компанию я пришел из банка, где приобрел знания и понимание работы банковской сферы, и мог применять эти знания в работе отдела.

Как не перегореть в вашей профессии?

Чтобы не «перегореть» в этой профессии, нужно иметь контроль и понимание в текущей ситуации, очень важно планирование и прогноз, и всегда иметь решение на любые возможные проблемы.

Какой совет вы бы дали себе в прошлом, начиная работать в области финансового менеджмента?

Как и в любой сфере, главный совет — постоянно учиться, развиваться и ставить себе цели.

Главный совет для всех от финансового менеджера.

Вести учет своих расходов и доходов, чтобы видеть, на что вы тратите средства и где можете оптимизировать.

Поделитесь своими планами на будущее.

Достичь такого финансового благополучия, чтобы дивиденды от инвестиций могли позволить заниматься любимыми делами и хобби.

Ushbu suhbatda biz moliyaviy menejer bilan uning ishining asosiy jihatlari, jumladan strategik moliyaviy rejalashtirish, investitsiyalarni boshqarish, moliyaviy hisobot tahlili va moliyaviy qarorlar qabul qilish haqida suhbatlashamiz. Biz moliya sohasida muvaffaqiyatli martaba uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va sifatlarni hamda moliyaviy menejerlar o‘zgaruvchan iqtisodiy muhitdagi qiyinchiliklarni qanday yengishlarini bilib olamiz.

Siz kompaniyada qancha vaqtdan beri ishlab kelmoqdasiz?

2012 yildan buyon ASKLEPIY Group kompaniyasining moliya bo'limida ishlayman.

Moliyaviy menejer sifatida qanday majburiyat va vazifalarni bajarasiz?

Bo‘limning vazifasi ASKLEPIY Group kompaniyalar guruhi ehtiyojlariga javob beradigan xizmat ko’rsatish, kreditlar va boshqa bank mahsulotlarini taqdim etish bo‘yicha O‘zbekiston banklari bilan o‘zaro hamkorlik qilishdan iborat.

Qiyin moliyaviy qaror qabul qilishga majbur bo'lgan vaziyat haqida ma’lumot bera olasizmi? Natija qanday bo'lgan?

Bank mahsulotlari va xizmatlari bozori sharoiti doimiy ravishda o‘zgarib turadi, xususan, foiz stavkalari, valyuta kurslarining keskin o‘zgarishi, xizmat ko‘rsatish sharoitlari, banklarda pul resurslarining taqchilligi, O‘zR qonunchiligidagi o‘zgarishlar, turli sub’yektiv holatlar bilan bog‘liq, shuningdek, kompaniyaning turli shoshilinch ehtiyojlari paydo bo'ladi, shuning uchun siz tez-tez egiluvchanlikni namoyon etishingiz va tezda turli xil qarorlar qabul qilishingiz va moslashishingiz kerak. Shu sababli bunday vaziyatlar muntazam yuzaga keladi va har doim ularga tayyor bo'lish kerak.

Ushbu sohada muvaffaqiyatli martabaga ega bo'lish uchun qanday ko'nikmalar va bilimlarga ega bo'lish kerak?

Ushbu sohada muvaffaqiyatli martaba uchun bank sohasidagi ishlar va qonunchilikni tushunish, moliyaviy vositalardan foydalanish qobiliyati, qisqa va uzoq muddatli istiqbolda moliyaviy tahlilni qo'llash, bank xizmatlari bozorini doimiy ravishda kuzatib borish kerak. Shuningdek, muloqot ko‘nikmalari va hamkor banklar bilan o‘zaro manfaatli hamkorlik qilish va do‘stona munosabatlarni saqlab qolish uchun muzokaralar olib borish qobiliyati muhim ahamiyatga ega.

O’zingizning ish tajribangizdan moliyaviy boshqaruvga yondashuvingizni shakllantirgan qanday saboqlarni oldingiz?

Moliya bo'limida ishlash menga asosiy moliyaviy savodxonlikni tushunishga yordam berdi, shaxsiy fikrimcha, ushbu bilimlar har bir inson uchun zarurdir. Xarajatlarni rejalashtirish qobiliyati, moliyaviy vositalardan foydalanishdan manfaat va paydo bo'ladigan imkoniyatlar, shuningdek, ba'zi moliyaviy sxemalar va investitsiyalarning mumkin bo'lgan yo'qotishlari va zararlari ko'p sohalarda va biznes g'oyalarida qo'llaniladi va zarur hisoblanadi.

Moliyaviy menejer kasbini tanlashga sizni nima ilhomlantirgan?

Men kompaniyadagi ushbu lavozimga bankdan kelganman, u yerda bank sohasi bo'yicha bilim va tushunchalarga ega bo'ldim va bu bilimlarni bo'lim ishida qo'llashim mumkin edi.

Kasbingizda qanday qilib yonib ketmaslik kerak?

Ushbu kasbda "yoqib ketmaslik" uchun mavjud vaziyatni nazorat qilish va tushunish kerak, rejalashtirish va prognozlash juda muhim va har doim yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qiladigan yechimlarga ega bo’lish kerak.

Moliyaviy menejment sohasidagi ishni boshlaganingizda ilgarigi o’zingizga qanday maslahat bergan bo’lardingiz?

Har qanday sohada bo'lgani kabi, asosiy maslahat - doimiy ravishda o'rganish, rivojlanish va o'z oldingizga maqsadlar qo'yishdir.

Moliyaviy menejerdan hamma uchun asosiy maslahat.

Pulni qayerga sarflayotganingizni va qayerda optimallashtirishingiz mumkinligini bilish uchun xarajatlaringiz va daromadlaringiz hisobini yuriting.

Kelajak uchun o’z rejalaringiz bilan o'rtoqlashing.

Shunday moliyaviy farovonlikka erishish kerakki, investitsiyalardan olingan dividendlar sizga sevimli mashg'ulotlaringiz bilan shug'ullanish imkonini bersin.

 

Тимур Усманов
PR-менеджер ASKLEPIY Group

IMG_8674

OXYmed помогает в получении сертификата GPP

OXYmed GPP sertifikatini olishga yordam beradi

GPP

Компания ASKLEPIY Group — лидер по внедрению международных стандартов в фармацевтической сфере Узбекистана. Наше производство NIKA PHARM и дистрибьюция ASKLEPIY Distribution являются первыми в стране, прошедшими сертификацию GMP (Good Manufacturing Practice) и GDP (Good Distribution Practice). Также, наша аптечная сеть OXYmed является первой сетью в Узбекистане, которая получила сертификат GPP (Good Pharmacy Practice).

Мы гордимся нашими достижениями и продолжаем работать на благо наших клиентов. Компания ASKLEPIY Group обеспечивает высокое качество производимых лекарственных препаратов и медицинских товаров, соблюдая строгие международные стандарты безопасности и эффективности.

Мы стремимся к повышению уровня здравоохранения в Узбекистане, предоставляя нашим клиентам доступ к качественным и надежным медикаментам. Наша компания ставит перед собой задачу сделать здоровье доступным и качественным для каждого узбекистанца.

Специалисты аптечной сети OXYmed приняли решение помочь другим аптечным сетям получить сертификат GPP. Они готовы делиться своими знаниями и опытом, чтобы помочь повысить качество фармацевтических услуг в Узбекистане. Сертификация по стандартам GPP становится все более важной в нашей стране, и OXYmed является ведущим примером внедрения этих стандартов в аптечной отрасли.

GPP (Good Pharmacy Practice) – это система международных стандартов, разработанных Всемирной организацией здравоохранения, которая регулирует работу аптечных сетей и аптек. Сертификат GPP является подтверждением того, что аптечная сеть или аптека следует высоким стандартам качества и безопасности в предоставлении фармацевтической помощи пациентам.

Для аптечного бизнеса сертификат GPP дает ряд важных преимуществ. Во-первых, это повышает репутацию и доверие потребителей. Клиенты будут уверены в том, что получают качественные и безопасные фармацевтические препараты, а также профессиональные консультации со стороны фармацевтов.

Во-вторых, сертификация GPP способствует улучшению организации работы аптечной сети. Она включает в себя такие важные аспекты, как требования к хранению и доставке лекарственных препаратов, контроль качества, рациональное использование лекарственных средств, а также обучение и профессиональное развитие сотрудников.

Для клиента сертификат GPP гарантирует, что приобретаемые лекарственные препараты соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Клиент может быть уверен в том, что в аптеке работают высококвалифицированные фармацевты, которые готовы дать профессиональные советы и рекомендации по использованию лекарств.

ASKLEPIY Group kompaniyasi - O‘zbekiston farmatsevtika sohasida xalqaro standartlarni joriy etish bo‘yicha yetakchi hisoblanadi. Bizning NIKA PHARM ishlab chiqarish va ASKLEPIY Distribution tarmoqlarimiz mamlakatda birinchi bo‘lib GMP (Good Manufacturing Practice) va GDP (Good Distribution Practice) sertifikatiga ega bo’lgan. Shuningdek, bizning OXYmed dorixonalar tarmog‘imiz O‘zbekistonda GPP (Good Pharmacy Practice) sertifikatini olgan birinchi tarmoq hisoblanadi.

Biz erishilgan yutuqlarimiz bilan faxrlanamiz va mijozlarimiz manfaati uchun ishlashda davom etamiz. ASKLEPIY Group kompaniyasi qat'iy xalqaro xavfsizlik va samaradorlik standartlariga rioya qilgan holda ishlab chiqarilayotgan dori vositalari va tibbiy mahsulotlarning yuqori sifatini ta'minlaydi.

Biz mijozlarimizga yuqori sifatli va ishonchli dori vositalaridan foydalanish imkoniyatini taqdim etish orqali O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash darajasini oshirishga intilamiz. Kompaniyamiz o‘z oldiga har bir O‘zbekiston fuqarosi salomatligini maqbul va sifatli qilish vazifasini qo‘ygan.

OXYmed dorixonalar tarmog‘i mutaxassislari boshqa dorixonalar tarmog‘iga GPP sertifikatini olishga yordam berishga qaror qilishdi. Ular O‘zbekistonda farmatsevtika xizmatlari sifatini oshirishga ko‘maklashish uchun o‘z bilim va tajribalari bilan o’rtoqlashishga tayyor. Mamlakatimizda GPP sertifikatining ahamiyati tobora ortib bormoqda va OXYmed ushbu standartlarni dorixonalar tamog’iga joriy etishning yetakchi namunasidir.

GPP (Good Pharmacy Practice) – bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan, dorixonalar tarmog'i va dorixonalar ishini tartibga soluvchi xalqaro standartlar tizimidir. GPP sertifikati dorixona tarmog'i yoki dorixona bemorlarga farmatsevtika yordamini ko'rsatishda yuqori sifat va xavfsizlik standartlariga rioya qilishini tasdiqlaydi.

Dorixona biznesi uchun GPP sertifikati bir qator muhim afzalliklarni beradi. Birinchidan, bu obro' va iste'molchilar ishonchini oshiradi. Mijozlar sifatli va xavfsiz farmatsevtika vositalari, shuningdek, farmatsevtlar tomonidan professional maslahat olishlariga ishonch hosil qiladi.

Ikkinchidan, GPP sertifikati dorixonalar tarmog'ini tashkil qilishni yaxshilashga yordam beradi. U dori vositalarini saqlash va yetkazib berishga qo‘yiladigan talablar, sifatini nazorat qilish, dori vositalaridan oqilona foydalanish, shuningdek, xodimlarni o‘qitish va malakasini oshirish kabi muhim jihatlarni o‘z ichiga oladi.

Mijoz uchun GPP sertifikati sotib olinayotgan dori vositalarining xalqaro sifat va xavfsizlik standartlariga muvofiqligini kafolatlaydi. Mijoz dorixonada dori vositalaridan foydalanish bo'yicha to’g’ri maslahat va tavsiyalar berishga tayyor bo'lgan yuqori malakali farmatsevtlar ishlayotganiga ishonch hosil qilishi mumkin.

Нигора Алиева
HRD OXYmed

7_9

Как прошло празднование 8 марта в компании

Kompaniyada 8 mart bayrami qanday o'tdi

photo_2024-03-07_09-35-28

В компании ASKLEPIY Group празднование 8 марта было организовано с особым вниманием к женщинам, работающим в ней. Сотрудницам были вручены цветы, поздравительные открытки и шоколад, чтобы подчеркнуть их значимость и важность в коллективе. Уже на входе в офис женщин встречала праздничная атмосфера, благодаря яркой фотозоне, где каждая могла запечатлеть момент праздника.

В холле были установлены столы, увенчанные сладостями и бокалами шампанского, чтобы добавить элегантности и праздничного настроения. Сотрудники-мужчины с восхищением и уважением поздравляли каждую женщину в своем департаменте, делая торжество более теплым и дружеским. Праздничная музыка звучала в каждом отделе. Пропитанная духом любви и женской красоты, она создавала атмосферу радости, ощущавшуюся в каждом уголке компании.

Этот день также был отмечен особыми мероприятиями, которые подчеркнули не только профессиональные достижения, но и индивидуальные качества каждой женщины. Во время праздника были проведены небольшие церемонии награждения, где выделялись сотрудницы за свой вклад в развитие компании, их трудолюбие и преданность делу. Это стало отличной возможностью для коллег выразить признательность и поддержку друг друга.

Кроме того, праздничный обед стал временем для дружеских бесед и обмена пожеланиями. В уютной атмосфере офиса собрались коллеги, чтобы провести время в кругу единомышленников, поделившись впечатлениями и весело отметив этот праздник.

Таким образом, празднование 8 марта в компании ASKLEPIY Group стало не просто поводом для веселья, но и ярким подтверждением того, что каждая женщина в коллективе имеет значение и заслуживает внимания и уважения со стороны своих коллег.

ASKLEPIY Group kompaniyasida 8 mart bayramini nishonlash unda mehnat qilayotgan ayollarga alohida e’tibor bilan tashkil etildi. Ayol xodimlarga ularning jamoadagi qadri va ahamiyatini ta'kidlash maqsadida gullar, tabriknomalar va shokolad sovg'a qilindi. Ofisga kiraverishda esa ayollarni bayramona muhit kutib oldi, buning uchun yorqin suratga tushish hududi tufayli har bir xotin-qiz bayram lahzalarini suratga olishi mumkin edi.

Xolda nafislik va bayramona kayfiyat qo'shish uchun shirinliklar va shampan bokallari bilan to'ldirilgan stollar o'rnatildi. Erkak xodimlar o'z bo'limidagi har bir ayolni hayrat va hurmat bilan tabriklab, bayramni yanada iliq va ajoyib o'tkazishga hissa qo’shishdi. Har bir bo'limda bayramona musiqa yangradi. Sevgi va ayol go'zalligi ruhi bilan sug'orilgan musiqa kompaniyaning har bir burchagida his etilgan quvonch muhitini yaratdi.

Bu kun nafaqat professional yutuqlarni, balki har bir ayolning shaxsiy fazilatlarini ta'kidlaydigan maxsus tadbirlar bilan ham nishonlandi. Bayram davomida kichik taqdirlash marosimlari bo‘lib o‘tdi, unda kompaniya rivojiga qo‘shgan hissasi, mehnati va fidoyiligi alohida e’tirof etildi. Bu hamkasblar uchun bir-birlarini qadrlashlari va qo'llab-quvvatlashlari uchun ajoyib imkoniyat bo'ldi.

Bundan tashqari, bayramona tushlik vaqtida do'stona suhbatlar va tilaklar almashish bo’lib o’tdi. Hamkasblar ofisning qulay muhitida hamfikrlar bilan birgalikda vaqt o'tkazish, o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashish va ushbu bayramni quvnoq nishonlash uchun yig'ilishdi.

Shunday qilib, ASKLEPIY Group kompaniyasida 8 mart bayramini nishonlash nafaqat xursandchilik, balki jamoadagi har bir ayol muhimligi va hamkasblari e'tibori va hurmatiga loyiq ekanligining yaqqol tasdig'iga aylandi.

Малика Нарбаева
HR-менеджер ASKLEPIY Distribution

ytsytsyts

Как построить крепкие отношения в коллективе

Jamoada kuchli munosabatlarni qanday o'rnatish kerak

Krepkie_otnosheniya

Крепкие отношения в коллективе – это не просто приятная атмосфера, но и ключ к продуктивной работе, командному духу и достижению общих целей.

Вот несколько полезных советов:

1. Будьте дружелюбны и вежливы
Улыбайтесь, здоровайтесь, проявляйте чаще эмпатию и старайтесь помогать коллегам.

2. Общайтесь
Не ограничивайтесь разговорами о работе. Рассказывайте о своих интересах, делитесь новостями, активно участвуйте в корпоративных мероприятиях, совместных обедах, кофе-брейках и т.д.

3. Будьте командным игроком
Делитесь с коллегами своими знаниями и опытом. Будьте готовы подставить плечо в трудную минуту. Предложите помощь в организации общего дела.

4. Уважайте чужое мнение
Даже если вы не согласны с мнением других, не переходите на личности. Выслушайте другие точки зрения и вежливо изложите свою.

5. Не сплетничайте и не интригуйте
Сохраняйте конфиденциальность информации если кто-то доверил вам личное. Не обсуждайте коллег за их спиной.

6. Будьте пунктуальны и ответственны.
Выполняйте свои обещания и задачи в срок. Не подводите, ведь вам доверяют.

7. Празднуйте достижения
Радуйтесь успехам своим и своих коллег, хвалите людей за проделанную работу. Сделайте комплимент, это ведь так приятно.

8. Умейте прощать
Все люди совершают ошибки. Не держите обиды и дайте коллегам шанс исправиться.

9. Будьте собой
Не старайтесь казаться кем-то другим. Люди ценят искренность и аутентичность.

10. Поддерживайте позитивную атмосферу
Будьте оптимистичны, настроены на сотрудничество и старайтесь создать в коллективе атмосферу доверия и взаимопомощи.

Помните, крепкие и доверительные отношения в коллективе не строятся за один день. Это постоянный труд, который требует усилий от каждого члена команды. Но результат того стоит: ведь крепкий коллектив – это залог успеха любой компании.
Даже маленькие шаги могут иметь большое значение!

Jamoadagi mustahkam munosabatlar – bu nafaqat yoqimli muhit, balki samarali mehnat, jamoaviy ruh va umumiy maqsadlarga erishishning kalitidir.

Quyida bir nechta foydali maslahatlarni keltirib o’tamiz:

1. Do'stona va xushmuomala bo'ling
Tabassum qiling, salomlashing, tez-tez hamdardlik bildiring va hamkasblaringizdan yordamingizni ayamang.

2. Muloqot qiling
Muloqot mavzusini faqat ish haqida gapirish bilan cheklamang. Qiziqishlaringiz haqida gapiring, yangiliklar bilan o’rtoqlashing, korporativ tadbirlarda, birgalikda tushlik, kofe-breyk va boshqalarda faol ishtirok eting.

3. Jamoa o'yinchisiga aylaning
O'z bilim va tajribangizni hamkasblar bilan baham ko'ring. Qiyin paytlarda yordam berishga tayyor bo'ling. Umumiy ishni tashkil qilishda yordam berishni taklif qiling.

4. Boshqalarning fikrini hurmat qiling
Agar siz boshqalarning fikriga qo'shilmasangiz ham, buni shaxsiyat bilan bog’lamang. Boshqa nuqtai nazarlarni tinglang va xushmuomalalik bilan o'z fikringizni bildiring.

5. G'iybatlashmang va intriga qilmang
Agar kimdir sizga shaxsiy ma'lumotni ishonib topshirgan bo'lsa, ma'lumot maxfiyligini saqlang. Hamkasblaringiz haqida ularning orqasidan gapirmang.

6. Vaqtga rioya qiling va mas'uliyatli bo'ling.
Va'dalaringizni va topshiriqlaringizni o'z vaqtida bajaring. Boshqalarning ishinchini oqlashga harakat qiling, chunki ular sizga ishonishadi.

7. Yutuqlarni nishonlang
O'zingizning va hamkasblaringizning muvaffaqiyatlaridan xursand bo'ling, odamlarni bajargan ishlari uchun maqtang. Biror iltifot ayting, bu juda yoqimli.

8. Kechirishni biling
Hamma odamlar xato qiladi. G'azablanmang va hamkasblaringizga xatosini to’g’rilash imkoniyatini bering.

9. O'zingiz qanday bo’lsangiz shunday bo'ling
Boshqa birovga o'xshab ko'rinishga urinmang. Odamlar samimiylik va haqiqiylikni qadrlashadi.

10. Ijobiy muhitni qo’llab-quvvatlang
Optimistik, hamkorlikka intiluvchan bo'ling va jamoangizda ishonch va o'zaro yordam muhitini yaratishga harakat qiling.

Esda tutingki, jamoada mustahkam va ishonchli munosabatlar bir kunda qurilmaydi. Bu har bir jamoa a'zosidan harakat talab qiladigan doimiy ish. Ammo natija bunga arziydi: chunki kuchli jamoa har qanday kompaniya muvaffaqiyatining kalitidir.
Hatto kichik qadamlar ham katta ahamiyatga ega bo’lishi mumkin!

 

Малика Фазилова
HR-менеджер MARI PHARM

photo_2023-06-22_14-12-16

Как справляться с конфликтами

Mojarolarni qanday hal qilish kerak

argument-6080057_1920

Были ли у вас случаи, когда вы раздражались на кого-то или сталкивались с конфликтом, который не удавалось уладить? Овладение искусством урегулирования разногласий конструктивным и творческим образом является критически важным умением, с которым многие взрослые не справляются.

Конфликт представляет собой разногласие, возникающее из-за внутренних или внешних факторов, например, когда в команду приходит новый сотрудник, когда реальные условия работы расходятся с ожидаемыми.

Даже положительные или кажущиеся нейтральными рутинные задачи могут вызвать конфликт, если они становятся причиной недопонимания между сотрудниками, приводя к неизбежным спорам.

Пренебрежение конфликтом недопустимо. Задача лидера — управлять конфликтом таким образом, чтобы он оставался в пределах профессионального обсуждения, не переходя в личностные разборки.

Каждый конфликт имеет две стороны, и бизнес-лидер должен стремиться понять мотивы каждой из сторон. Не всегда конфликт связан с личными обидами; он может указывать на недостатки в бизнес-процессах или на плохое понимание сотрудниками своих ролей и обязанностей. Для руководителя конфликт — возможность пересмотреть и возможно корректировать рабочие инструкции и стандарты.

Эффективные методы разрешения конфликтов включают:

1. Общение. Важно говорить открыто и честно, слушать мнения участников конфликта и выражать свои мысли без агрессии.
2. Компромисс. Необходимо искать решение, приемлемое для всех сторон, показывая гибкость.
3. Эмпатия. Стремитесь понять перспективу противоположной стороны, что может помочь снять напряжение.
4. Посредничество. Иногда эффективно привлечение нейтральной третьей стороны для урегулирования спора.
5. Управление эмоциями. Важно контролировать свои чувства и избегать обидных высказываний.
6. Решение проблемы. Фокусируйтесь на поиске путей решения, а не на взаимных упреках.
7. Принятие ответственности. Признание своих ошибок и готовность изменить поведение может способствовать разрешению конфликта.

Конфликт является естественной частью человеческих взаимоотношений, и умение эффективно справляться с ним важно для поддержания гармонии в отношениях.

Siz biror bir kimdan ranjigan yoki hal qilib bo'lmaydigan mojaroli vaziyatlarga duch kelganmisiz? Tushunmovchilikni konstruktiv va ijodiy tarzda hal qilish san'atini o'zlashtirish ko'plab kata yoshli insonlar o'zlashtira olmaydigan muhim mahoratdir.

Mojaro - bu ichki yoki tashqi omillar tufayli, masalan, jamoaga yangi xodim kelganida, haqiqiy mehnat sharoitlari kutilganidan farq qilganda yuzaga keladigan kelishmovchilik.

Hatto ijobiy yoki odatiy ko'rinadigan muntazam vazifalar, agar ular xodimlar o'rtasida tushunmovchiliklarni keltirib chiqarsa, muqarrar tortishuvlarga olib kelishi mumkin.

Mojaroga e'tibor bermaslik mumkin emas. Rahbarning vazifasi mojaroni shaxsiy nizolarga aylanmasdan, professional muhokama doirasida qoladigan tarzda boshqarishdir.

Har bir mojaroning ikki tomoni bor va biznes-rahbar har bir tomonning qarashlarini tushunishga harakat qilishi kerak. Mojaro har doim ham shaxsiy adovat bilan bog'liq emas; bu biznes jarayonlaridagi kamchiliklarni yoki xodimlarning o'z vazifalari va mas'uliyatlarini yomon tushunishlarini ko'rsatishi mumkin. Rahbar uchun mojaro ish ko'rsatmalari va standartlarini ko'rib chiqish va ehtimol o'zgartirish imkoniyatidir.

Mojarolarni hal qilishning samarali usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Muloqot. Ochiq va rost gapirish, nizolashayotgan tomonlarning fikrlarini tinglash va o'z fikrlarini qo’polliksiz ifodalash muhimdir.
2. Murosa qilish. Egiluvchanlikni ko'rsatib, barcha tomonlar uchun maqbul yechim izlash kerak.
3. Empatiya. Boshqa tomonning nuqtai nazarini tushunishga harakat qiling, bu keskinlikni yengillashtirishga yordam beradi.
4. Mediatsiya. Ba'zida nizoni hal qilish uchun betaraf bo’lgan uchinchi shaxsdan foydalanish samarali bo'ladi.
5. Hissiyotlarni boshqarish. O'z his-tuyg'ularingizni nazorat qilish va haqoratli ayblovlardan qochish muhimdir.
6. Muammoni hal qilish. O'zaro ta'nalarga emas, masalani yechimini topishga e'tibor qarating.
7. Mas'uliyatni o'z zimmasiga olish. O’z xatolaringizni tan olish va xatti-harakatlaringizni o'zgartirishga tayyor bo'lish mojaroni hal qilishga yordam beradi.

Mojaro insoniy o’zaro munosabatlarning tabiiy qismidir va uni samarali hal qilishni o'rganish munosabatlarda uyg'unlikni saqlash uchun juda muhimdir.

Дилфуза Рахматова
PR-менеджер ASKLEPIY Group

IMG_6607

Какие навыки будут востребованы в будущем

Kelajakda qanday ko’nikmalar talab qilinadi

traffic-sign-809006_1920

Эпоха стремительной цифровизации и технологических инноваций диктует новые требования к навыкам специалистов в любой сфере. Рутинный труд все больше автоматизируется. Поэтому универсальными компетенциями завтрашнего дня становятся креативность, гибкое мышление и готовность к постоянному обучению.

В эпоху цифровизации основные навыки в области информационных технологий становятся необходимостью. От умения эффективно работать с программным обеспечением до понимания основ кибербезопасности, цифровая грамотность становится ключом к успешной карьере во многих областях. Возьмем, к примеру, профессии дизайнера, программиста или инженера. Владение цифровыми инструментами и способность работать с большими данными здесь базовое требование. Но отныне на первом плане умение творчески подходить к решению задач, генерировать новые идеи, следить за трендами и находить нестандартные пути оптимизации процессов.

Для руководителей, менеджеров по персоналу, рекрутеров ключевой становится компетенция управления распределенными удаленными командами. Выстраивание сетевых структур, делегирование задач, контроль над результатами требуют совершенно новых управленческих инструментов.

В любой профессии критически важной станет способность непрерывного обучения и развития. Специалист должен быть готов быстро осваивать новые знания и навыки, мобильно переквалифицироваться в ответ на меняющиеся требования рынка.

Искусственный интеллект становится все более важным компонентом многих отраслей. Навыки в области машинного обучения, обработки естественного языка и анализа данных будут востребованы для создания и поддержания систем ИИ.

Безусловно, овладение цифровой грамотностью, программированием, работой с данными также в тренде. Но все эти hardskills будут лишь базой. Настоящий рост и востребованность специалистов любого профиля обеспечат гибкие навыки (soft skills) умение учиться, генерировать идеи, сотрудничать, коммуницировать и гибко подстраиваться под изменчивую реальность. Способность адаптироваться к изменяющейся среде и эффективно взаимодействовать с коллегами и клиентами станет ключевым фактором успеха.

Shiddatli raqamlashtirish va texnologik innovatsiyalar davri har qanday soha mutaxassislarining mavjud malakasiga yangi talablarni qo‘ymoqda. Kundalik ishlar tobora avtomatlashtirilmoqda. Shu sababli, ertangi kunning universal kompetensiyalari - bu ijodkorlik, moslashuvchan fikrlash va doimiy o'rganishga tayyorlik.

Raqamlashtirish davrida asosiy axborot texnologiyalari ko'nikmalari zaruratga aylanib bormoqda. Dasturiy ta'minot bilan samarali ishlash qobiliyatidan tortib, kiberxavfsizlik asoslarini tushunishgacha, raqamli savodxonlik ko'plab sohalarda muvaffaqiyatli martabaga yetaklovchi kalitga aylanmoqda. Masalan, dizayner, dasturchi yoki muhandisning kasblarini olaylik. Raqamli vositalarni egallash va katta ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati bu yerda bazaviy talabdir. Ammo bundan buyon vazifalarni bajarishga ijodiy yondashish, yangi g‘oyalarni yaratish, o’zgarishlarni kuzatib borish va jarayonlarni optimallashtirishning nostandart usullarini topish qobiliyati birinchi o‘rinda turadi.

Rahbarlar, xodimlar bo’yicha menejerlar, rekruterlar uchun taqsimlangan masofaviy guruhlarni boshqarish malakasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tarmoq tuzilmalarini qurish, vazifalarni topshirish va natijalarni nazorat qilish butunlay yangi boshqaruv vositalarini talab qiladi.

Har qanday kasbda doimiy o'rganish va rivojlanish qobiliyati juda muhim bo'lib qoladi. Mutaxassis o'zgaruvchan bozor talablariga javoban yangi bilim va ko'nikmalarni tezda egallashga, qayta malakasini oshirishga tayyor bo'lishi kerak.

Sun'iy intellekt ko'plab sohalarning tobora muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Mashinali o'rganish, tabiiy tillarni qayta ishlash va ma'lumotlar tahlili sohalaridagi ko'nikmalar SI tizimlarini yaratish va saqlash uchun talab qilinadi.

Shubhasiz, raqamli savodxonlik, dasturlash va ma'lumotlar bilan ishlashni o'zlashtirish ham trendda. Ammo bu qattiq konikmalarning (hardskills) barchasi faqat asos bo'ladi. Haqiqiy o'sish va har qanday yo’nalishdagi mutaxassislarga bo'lgan talab yumshoq ko'nikmalar (soft skills) bilan ta'minlanadi: o'rganish, g'oyalar yaratish, hamkorlik qilish, muloqot qilish va o'zgaruvchan voqelikka egiluvchan moslashish. O'zgaruvchan muhitga moslashish va hamkasblar va mijozlar bilan samarali muloqot qilish qobiliyati muvaffaqiyat omili bo'ladi.

Марьям Суюнова
Копирайтер NIKA PHARM

Maryam

Польза и риск искусственного интеллекта

Sun'iy intellektning foydalari va xavf-xatarlari

ii

Искусственный интеллект (ИИ) — одно из наиболее перспективных направлений современной технологии, перевернувшее представление о нашем мире в различных областях, от медицины до строительства. Однако вместе с пользой ИИ приносит и риски, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить безопасное и этичное развитие данной технологии.

Пользу искусственного интеллекта невозможно переоценить. Он способен анализировать огромные объемы данных в рекордно короткие сроки, выявлять скрытые закономерности и делать прогнозы, которые могут быть критически важными для принятия решений. В медицине ИИ помогает диагностировать заболевания на ранних стадиях, оптимизировать лечение и даже предсказывать распространение эпидемий. В бизнесе он улучшает процессы управления, оптимизирует производство и повышает эффективность рекламных кампаний. В транспорте ИИ внедряется для создания автономных транспортных средств, что обещает снизить количество аварий и улучшить транспортную доступность.

Однако, несмотря на все преимущества, существуют серьезные риски, связанные с применением искусственного интеллекта. Одним из них является потенциальная угроза рабочим местам. Внедрение автоматизации и роботизации может привести к сокращению рабочей силы в некоторых отраслях, что вызовет социальные и экономические проблемы. Кроме того, существует опасность злоупотребления ИИ для манипуляции информацией или даже создания автономных оружейных систем, что может привести к глобальным конфликтам.

Для сбалансированного развития искусственного интеллекта необходимо принятие комплексного подхода. Важно разработать строгие этические стандарты и законы, которые регулируют использование ИИ в различных областях. Также необходимо инвестировать в исследования по созданию ИИ с эмоциональным интеллектом, способного понимать и учитывать человеческие ценности и эмоции. Помимо этого, важно обеспечить доступность обучения и переквалификации для тех, кто может потерять свои рабочие места из-за автоматизации. Развитие образования и поддержка тех, кто нуждается в переобучении, помогут смягчить социальные последствия внедрения ИИ.

Искусственный интеллект — это мощный инструмент, способный принести множество пользы человечеству. Но для того, чтобы реализовать его потенциал в полной мере и избежать возможных рисков, необходимо разработать и внедрить соответствующие стратегии и механизмы контроля. Только таким образом мы сможем обеспечить безопасное и продуктивное сосуществование человека и искусственного интеллекта в нашем мире.

Sun'iy intellekt (SI) zamonaviy texnologiyalarning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib, u tibbiyotdan tortib qurilishgacha bo'lgan turli sohalarda dunyomizni tushunishda kata o’zgarish qildi. Biroq, foydasi bilan bir qatorda, SI ushbu texnologiyaning xavfsiz va axloqiy rivojlanishini ta'minlash uchun hisobga olinishi kerak bo'lgan xavf-xatarlarni ham keltirib chiqaradi.

Sun'iy intellektning afzalliklarini ortiqcha baholab bo'lmaydi. U rekord darajadagi qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, yashirin qonuniyatlarni aniqlash va qaror qabul qilishda muhim bo'lishi mumkin bo'lgan bashoratlarni amalga oshirishga qodir. Tibbiyotda SI kasalliklarni dastlabki bosqichlarida aniqlash, davolashni optimallashtirish va hattoki epidemiyalar tarqalishini bashorat qilishga yordam beradi. Biznesda u boshqaruv jarayonlarini yaxshilaydi, ishlab chiqarishni optimallashtiradi va reklama kampaniyalarining samaradorligini oshiradi. Transportda SI avtonom transport vositalarini yaratish uchun joriy etilmoqda, bu esa yo’l-transport hodisalar sonini kamaytirish va transportdan foydalanish imkoniyatini yaxshilanishiga va'da beradi.

Biroq, barcha afzalliklarga qaramay, sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq jiddiy xatarlar mavjud. Ulardan biri ish joylariga potentsial tahdiddir. Avtomatlashtirish va robotlashtirishning joriy etilishi ba’zi tarmoqlarda ishchi kuchining qisqarishiga olib kelishi, bu esa o’z navbatida ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, sun'iy intellektdan axborotni manipulyatsiya qilish yoki hatto avtonom qurol tizimlarini yaratish uchun noto'g'ri foydalanish xavfi mavjud, bu global mojarolarga olib kelishi mumkin.

Sun'iy intellektning muvozanatli rivojlanishi uchun kompleks yondash qabul qilinishi kerak. Turli sohalarda SIdan foydalanishni tartibga soluvchi qat'iy axloqiy me'yorlar va qonunlarni ishlab chiqish muhimdir. Shuningdek, inson qadriyatlari va his-tuyg'ularini tushuna oladigan va hisobga oladigan hissiy intellektga ega sun'iy intellektni yaratish bo'yicha tadqiqotlarga sarmoya kiritish zarur. Bundan tashqari, avtomatlashtirish tufayli o’z ishini yo'qotishi mumkin bo'lganlar uchun malaka oshirish va qayta tayyorlash imkoniyatini ta'minlash muhimdir. Ta'limni rivojlantirish va qayta tayyorlashga muhtojlarni qo'llab-quvvatlash sun'iy intellektni joriy etishning ijtimoiy oqibatlarini yumshatishga yordam beradi.
Sun'iy intellekt insoniyatga ko'plab foyda keltirishi mumkin bo'lgan kuchli vositadir. Ammo uning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni oldini olish uchun tegishli strategiyalar va nazorat mexanizmlarini ishlab chiqish va amalga oshirish kerak. Faqat shu yo'l bilan biz dunyomizda odamlar va sun'iy intellektning xavfsiz va samarali birgalikda yashashini ta'minlay olamiz.Тимур Усманов
PR-менеджер ASKLEPIY Group


IMG_8674

Статьи в данной газете являются отображением личных мнений авторов. Пунктуация и орфография отредактированы PR-отделом.

Техническая и моральная поддержка выпуска номера ASKLEPIY Times от: PR-менеджера Селезнёва Марка, HRD OXYmed Алиевой Нигоры, HR-менеджера ASKLEPIY Distribution Нарбаевой Малики, HR-менеджера ASKLEPIY Distribution Амановой Мохичехры, HR-менеджера MARI PHARM Фазиловой Малики, руководителя PR-отдела NIKA PHARM Доронкиной Екатерины и руководителя PR-отдела ASKLEPIY Group Жураевой Фарангис.


© Copyright ASKLEPIY Group, 2022, ASKLEPIY •

Вы получили данную рассылку, так как являетесь клиентом или подписчиком ASKLEPIY. Отказаться от рассылки

Отправлено через

SendPulse