NYHEDSBREV 13 HF 4 juli ✉

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


Nyhedsbrev august 2020

.
Kære Alle


Vi håber I alle har nydt en fantastisk sommer i jeres haver.
Tusind tak til alle dem som mødte op til interessearbejde i søndags. Der blev virkelig lavet nogle gode ting og sludret igennem.


Her følger lidt nyt fra bestyrelsen.


Vand og kloak
Vi har i løbet af sommeren desværre oplevet enkelte tilstopninger af kloakrørene.
Det er forventeligt efter en nyetablering.
Ligesom alle mulige andre steder, er det selvfølgelig strengt forbudt, at trække engangsvaskeklude, vaskeservietter, bind, bleer og lignende ud i toilettet.
Vand- og kloakbrønde skal altid være frit tilgængelige.
Det vil sige, at der ikke skal ligge fliser eller sten ovenpå, eller stå krukker m.v.
Der kan opstå situationer, hvor det kan være nødvendigt, at kunne komme til hurtigt.


Præmiehaver og høstfest
Da vi fortsat kun må samles 45 mennesker i foreningshuset, giver det ikke mening at afholde årets høstfest. Præmiehaverne indbydes til en reception, hvor de vil få overrakt deres præmier og diplomer.
Det er i år haverne 12, 55, 56, 68, 86, 87, 97 og 98, der vil modtage præmier.
Tillykke til dem.
Gå en tur forbi og beundrer dem.
Vi holder en brag af en fest for alle til foråret, når restriktionerne er ophævet.


Generalforsamling
Også på grund af de forsatte restriktioner pga. Covid 19 aflyses efterårets generalforsamling.
Forårets generalforsamling, hvor regnskab 2019 og 2020 og budget 2021 skal godkendes bliver afholdt søndag d.18.april kl.10.00 i foreningshuset.
Da der ikke er vedtaget et budget for i år, har bestyrelsen valgt, at der kun er foretaget nødvendige nyindkøb og reparationer.


Terrasser
Hævede terrasser, f.eks. træterrasser, skal jvf § 5 stk 3 i deklarationen, holde minimum 2,5 m til skel.
Hvis du planlægger, at bygge en træterrasse, så kom forbi kontoret og lad os kigge på det, inden du går i gang med at bygge.


Vaskehus
Der er problemer med at vandtrykket falder i vaskehuset, når enten flere bader eller der bades samtidig med der vaskes. Vi er gang med at undersøge, hvad der er galt og håber at det er udbedret indenfor den næste uge.


Havevandring
Mandag d. 24.august følger bestyrelsen op på vores tidligere havevandring og ser, om det påtalte er blevet bragt i orden.
Vi har haft enkelte haver til samtale allerede og de er nu ved at være bragt i orden.
Tro og love erklæringer
Er du Gladsaxe borger, så husk at få afleveret erklæringen inden søndag d.20 september på kontoret, ellers får du ikke refusion for renovation.


Mvh
Bestyrelsen

Til hjemmesiden

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

SendPulse