Nyhedsbrev 10 HF 4 juli ✉

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


                                                                                                            

Bagsværd, 22. juli 2020

Nyhedsbrev

Vi har i løbet af foråret / sommeren oplevet problemer med tilstoppede kloakker, især på Svalevej vest.

I går lykkedes det endelig at få problemet lokaliseret. I en af vejbrøndene faldt slamsugerfirmaet bl.a. en bøjning fra et tagnedløbsrør og et stort stykke granit. Disse effekter havde kilet sig fast i gennemløbet i brønden, og samtidig fanget hvad der ellers var blevet smidt i toilettet (engangsvaskeklude, renseservietter m.v.) et eller andet sted på strengen.

 

Hvordan en bøjning til et nedløbsrør og en stykke granitflise kan havne i kloakken, kan vi kun gisne om, og med hensyn til engangsvaskeklude etc., skal vi indskærpe at det ikke er ting, der skal skylles ud i toilettet, men bortskaffes via den alm. dagrenovation.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

                                                                                                              

Kloak
Til hjemmesiden

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

SendPulse