Nyhedsbrev 9 HF 4 juli ✉

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


Nyhedsbrev juli 2020
Bagsværd 2.juli 2020

HUSK AT PÅ LØRDAG D. 4. JULI ER DET FORENINGENS FØDSELSDAG.
DET FEJRER VI MED SANG, FLAGHEJSNING, KAFFE, KAKAO OG WIENERBRØD KL. 8.00


ALLE ER VELKOMNE

Kære HF 4.juli


Her lidt nyt fra bestyrelsen.


Desværre har Marie fra have 4, valgt at trække sig fra bestyrelsen.
Marie meddelte allerede sidste år bestyrelsen, at hun ikke ønskede at genopstille til generalforsamlingen i foråret. Den blev som bekendt aflyst.
Frem til generalforsamlingen i 27.september vil Jonna, der hidtidig har været suppleant, træde ind som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.


Vi takker Marie for hendes store indsats og er glade for at hun stadig vil give en hånd med til haveaffald.


Interessearbejde
16. august er der interessearbejde for Lærkevej.

Dato for interessearbejde for Stærevej følger.

Bor du på Svalevej eller Vibevej, har du allerede været indkaldt til interessearbejde.

Hvis du var forhindret i at deltage denne dag, bedes du henvende dig på kontoret i åbningstiden og træffe aftale om en anden opgave du kan udføre.
Det kan f.eks. være at stå ved haveaffald eller tage en barvagt.

De som ved sæsonens afslutning ikke har deltaget i interessearbejde, vil jf. vedtægterne blive opkrævet 400 kr. med deres januar haveleje.


Husudvalg
Lillian og Ronald fra have 18, har efter mange år i husudvalget trukket sig.

Bestyrelsen takker dem for den store indsats, de har ydet til glæde for os alle.

Husudvalget består nu kun af to medlemmer, Dorthe og Carsten.
Det er en stor opgave for Carsten og Dorthe at sørge for at holde huset åben torsdag kl.16-19 og søndag kl.10-17.

Hvis nogen skulle være interesseret i at træde ind i husudvalget, bedes de kontakte Dorthe eller Carsten i foreningshusets åbningstid.

Man kan også enten som interessearbejde eller helt frivilligt tage en barvagt eller evt. en halv søndag.


Salg af haver
Vi har fået ny deklaration og lejekontrakt.

Det betyder, at man fremover KUN kan sælge sin have til familie i lige linje eller via ventelisten, hvor Gladsaxeborgere har fortrinsret.

Dette gælder, selvom der står noget andet i vores vedtægter, har vi fået at vide af juristerne i kolonihaveforbundet.

Vi har en venteliste, der pt. er lukket for tilgang, da der står godt 30 på den.
Ventelisten skal være offentlig tilgængelig, det arbejder vi lige nu på at få gjort. Vi skal bare lige være sikrer på, hvordan vi gør det uden at overtræde GDPR lovgivning.

Vurdering af kloak
Fremover vurderes som følgende:
Vurderingen af tilslutningsarbejdet fra skel, vurderes som fakturabeløb fra autoriseret firma eller 1000kr. pr løbende meter samt 1500kr. pr. tilslutning.


1.års gennemgang
Vi udsender hurtigst muligt en liste over, hvilke fejl og mangler det lykkedes os at få Gottlieb til at udbedre.
Vi har modtaget anmeldelse af kloak og vand udført af Gottlieb i egne haver.

Det er nu over et år siden, at vi fik åbnet for det nye vand. Enkelte haver er endnu ikke tilsluttet.
Desværre er der enkelte af disse haver, der stadig henter vand fra fælleshanen på foreningshuset. Det er simpelthen ikke rimeligt, eftersom vi er gået over til individuel vandafregning fra i år.
Vi har derfor valgt at lukke for fælleshanen. Det er rimeligt enkelt, at etablere en vandhane i sin brønd, så man kan tappe vand, selvom man endnu ikke har fået lagt vand ind i huset.


Havevandring
15. juli vil bestyrelsen foretage en havevandring. Det betyder at vi går rundt og tjekker om ordensreglerne bliver overholdt.

Er hækken klippet ned til 150cm ud til vejen og 180cm i skel og imod asfaltvej og til en maks. bredde på 60cm (sidste frist 12/7), vejen fri for ukrudt, græsset slået og haven plejet. Står der mere end en bil parkeret på parcellen?

I den forbindelse vil vi kraftigt opfordre folk til at huske at få revet stenene fra hækken og midterrabatten ned i sporene regelmæssigt. Det er nødvendigt for at sikre at vejene ikke bliver hullede.

Nyt fra kassereren
Så har vi alle fået regning på haveleje for juli kvartal.
Denne haveleje er højere end vi plejer, dette skyldes, at der også skal betales for renovation og forsikring denne gang, samlet kr. 1.885,00.

Gladsaxe borgere som har afleveret Tro- og Love erklæring sidste år har så fået rabat på renovationen.

I fremtiden vil der blive opkrævet 350,00 kr. i aconto vand hvert kvartal.
Vandforbruget vil så blive afregnet med januar kvartals haveleje.

Bestyrelsen har besluttet ikke at lade havelejen falde, selv om vi nu selv skal betale for vand.
Grunden er, at det er rigtig mange år siden, at der har været en havelejestigning og med stigende priser på renovation. Jordleje, forsikring mv. har bestyrelsen valgt, at fastholde havelejen som den er nu.


Mvh og god sommer
Bestyrelsen

Til hjemmesiden

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

SendPulse