Nyhedsbrev 8 HF 4 juli ✉

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


Nyhedsbrev 7.juni 2020


Kære medlemmer af HF 4.juli.


Vi håber i alle nyder jeres haver.

Her et nyhedsbrev om, hvad der rører sig i foreningen.
Genåbning af foreningshuset


Fra torsdag d. 18.juni vil foreningshuset være åbent igen.
Der må maksimalt være 40 mennesker i huset.

Åbningstiderne er: torsdag kl.16-19 & søndag kl.10-17.

Om søndagen kan man spille på mosegrisene imellem 10 & 12.

Tirsdag kl. 19 mødes herrebillard klubben og om onsdagen fra kl. 19 er det damernes tur -alle er velkomne.

Mere information om, hvornår billardklubberne starter op, vil blive slået op i skabet ved foreningshuset og på Facebook.

Foreningshuset vil stadig ikke blive lejet ud, da vi ikke kan sikre at lejer overholder det maksimale antal gæster.

Vi må desværre også aflyse halvjul i år.


Havevandring

Bestyrelsen har i dag været på havevandring. Det betyder, at vi de steder, hvor haven fremstår misvedligeholdt, har lagt et brev i postkassen og sendt en sms om, at det skal bringes i orden inden to uger jf. vedtægterne.


Hækklipning

Sidste frist for hækklipning er 12.juli og igen 4.oktober.
Husk at hækken må være maks. 150 cm høj ud til grusvejene og maks. 180 cm høj imod naboer og asfaltvej.
Sørg for at klippe hækken godt ind ud til vejen, ellers kan brandbiler ikke komme igennem.


Præmiehaver

Sidste års præmiehaver, har fået brev i deres postkasse -de skal jo sammen finde dette års præmiehaver.


Skt. Hans

Foreningshuset vil være åbent fra kl.19.00
Der vil blive solgt pølser og brød.

Bålet tændes kl.21.00
Ubehandlet træ modtages senest 21.juni

Foreningens fødselsdag


Lørdag d.4.juli kl.8.00 hejser vi flaget og synger fødselsdagssang. Bagefter vil der blive serveret kaffe, kakao og wienerbrød og en lille en. Alle er velkomne.


1.års gennemgang
Tirsdag den 16.juni har vi 1.års gennemgang af kloak- og vandprojektet.
Listen over indberettede fejl og mangler er udsendt via nyhedsbrev og ophængt i skabet.
Vi vil sørge for, at bringe alle de skader og gener i har anmeldt til os videre.
Vi håber, at rigtigt meget vil blive udbedret.


Interessearbejde
Søndag d. 14.juni kl. 9-12 er der interessearbejde for Svalevej. Foreningshuset skal have en forsinket forårsrengøring inden det genåbner og vaskehuset skal males.


Affald
Det er desværre stadig et problem, at affald bliver sorteret forkert og efterladt uden for containerne.
Der er meget tydelige instruktioner på alle container om, hvad der må komme i og hvad der ikke må.
Vi henstiller til, at man selv kører på genbrugspladsen med sit pap, hvis det drejer sig om store kasser fra
f.eks. et fjernsyn eller havemøbler, da papcontainerne ellers bliver fyldt op for hurtigt.


Det er muligt at komme af med sit haveaffald i lige uger torsdage fra kl. 18-19 og søndage fra kl. 10-12


Mvh
Bestyrelsen.

Mangelliste til 1.års gennemgang tirsdag d. 16.juni kl.16.00 af kloak- og vandprojektet i HF 4.juli


Punkterne 1-30 henviser til punkter markeret på kort.
Omkring foreningshuset:


1. På P plads vand samler sig stadig
2. Låg isoleres og hæves på vandbrønd ved vaskehus
3. Vandsamler sig foran asfalten
4. Mur ved bed ramt
5. Lunke p plads bag foreningshuset
6. Lunke p plads bag foreningshuset


Svalevej:
Generelt lugtgener på venstre side af Svalevej
7.Stykket fra gammel købmand til nr. 27 stadig dårlig.
8.Dug stikker op udfor have 23 & 24
9.Hul udfor have 20
25. Dug stikker op og der mangler sten udfor have 38
26. Dårlig lugt ved udluftningen og elskab overfor have 38
27. Dårlig lugt udfor have 27 -pga blindt rør?
28. Rottesikring reetableres i kloakbrønd ved have 1.
29. Dug stikker op af vejen ved have 3.
30. Stophaner forsvundet


Have 1: Låge ikke reetableret ordentligt. Hæk fjernet i forbindelse med gennemføring af kloak er død. Græsplæne ikke i niveau + sten -opgravet pga. kloakgennemføring.


Have 4: Yderhæk afskrællet -ikke pga. kloak på egen grund. Dæksel synker. Indkørsel synker.


Have 5: Vejen højere end før, problem ift indkørsel. Ønsker underlaget hævet. Lugtgener. Hæk presset ind.


Have 7. skæv låge

Have 16: Dæksler for lavt og skæve

Have 28: Dæksler for lavt

Have 30: Dæksel sunket. Postkasse ødelagt

Have 31: Dæksler sunket.


Vibevej
11. Dræn reetableret udfor have 58
12. Dug stikker op udfor have 62 & 63 & 65
13. Dybt spor i vejen udfor have 46
14. Hul i vejen udfor have 41


Have 45: Begge brønde for lave og skæve

Have 48: Død hæk

Have 58: Begge brønde ligger for lavt.

Have 71: Skæv låge


Stærevej
16. Hul i vejen udfor nr 105.
17. Dug stikker op og der mangler sten udfor have 101

Have 83: Dæksler skævt

Have 88: Dæksler skæve og sunket

Have 95: Brønde sunket

Have 107: Skæv og nedsunkne brønde

Have 111: Hæk skadet

Lærkevej
10. Vejen sunket udfor nr. 130
15. Vandluk låg kan ikke komme på plads, da stophanen sidder for højt.
18. Fordybning omkring brønd udfor have 133.
19. Der mangler sten på vejen fra have 122-118.
20. Hul omkring brønd, der ligger for lavt udfor have 151
21. Dug stikker op af vejen ved have 153
22. Lavt spor ved have 158
23. Hul ved dæksel ved have 160
24. Skilt påkørt efter have 161

Have 125: Dæksler for lavt

Have 145: Brønd under niveau

De haver, der har fået etableret vand og kloak på egen grund af Gottlieb, har ikke modtaget tegninger + skema ”Erklæring/færdigmelding fra autoriseret mester

 
Til hjemmesiden

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

SendPulse