Nyhedsbrev 2 HF 4 juli 2020 ✉

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


Kære medlemmer af HF 4. juli


Hvor er det skønt med al den aktivitet, der i haverne og de venlige hilsner man mødes af i denne mærkelige tid.

Husk, at det kun er indtil 1.maj, at der må ”larmes” om søndagen

Vaske- badehus
Vi bliver nødt til at fastholde lukningen af vaske- og badehus efter anbefaling fra Kolonihaveforbundet.
Ligeså snart, det er forsvarligt, vil der blive åbnet.

Haveaffald
Haveaffald søndag d.19. april er aflyst, da vi ikke har fået tømt rummet efter sidste gang haveaffald.
Vi har været i dialog med kommunen, desværre uden resultat. De er ramt af sygdom, derfor er rummet ikke blevet tømt.


Anmeldelse af kloak
Den udførende kloakmester skal aflevere et udfyldt og underskrevet skema til en enkelte havelejer sammen med en tegning, der viser forløb af den nye vandledning og kloakledning fra brønd til hus.
Kloakmester kender godt til det pågældende skema.
Den enkelte havelejer skal så aflevere en kopi af det underskrevne skema, samt en tegning af vandledning og kloakledning fra brønd til hus til bestyrelsen.

Det fremsendte materiale skal foreningen gemme på en lovlig og forsvarlig måde, så vi altid på vegne af nuværende og kommende lejere kan dokumentere overfor Gladsaxe kommune, at der forefindes en lovlig installation på haveloddet.
Bestyrelsen vil kontakte Gottlieb på vegne af dem, der fik dem til at udføre arbejdet og bede om skema og tegninger.
I andre bedes venligst sørge for at aflevere skema og tegninger på kontoret.


Generalforsamling
Bestyrelsen har besluttet, at der i år kun er efterårs generalforsamlingen, der afholdes pga. Corona situationen, det bliver:


27. september kl. 10.00


Vi kan jo ikke afholde generalforsamling med et maks. antal deltagere, det ville være yderst udemokratisk.


Et års gennemgang
16. juni har vi et års gennemgang af kloak- og vandprojektet.
I bedes derfor senest 1. juni aflevere en seddel i postkassen på kontoret eller i kontortiden eller sende en mail på hf4juli@jubii.dk, hvis der er noget, der ikke er som det skal være.
Det kunne f.eks. være skæve brønde, brønde der er sunket, hække der er ødelagt o.s.v.
Vi kan ikke love at alt vil blive ordnet efterfølgende, men vi vil kæmpe for det.
Bestyrelsen vil lave en liste over fejl og mangler på ”fælles arealer” f.eks. veje.

Listen vil blive udsendt via nyhedsbrev, link på facebook og ophængt i udhængsskabet umiddelbart efter.

Hvis man så opdager, at der er noget, der ikke er kommet med på listen, bedes man hurtigt og senest søndag d. 7. juni kl.12 henvende sig på kontoret eller på mail, så vi kan få det med.

Bemærk, at et års gennemgangen udelukkende er en gennemgang af fællesanlægget - altså kun til brøndene.


Mvh
Bestyrelsen

Nyt fra kassereren

Bagsværd 15/4-2020

Formålet med dette nyhedsbrev er at oplyse og lette administrationen af betaling af haveleje, kloaklån mv.


Betaling af haveleje mm. bedes betalt via betalingslinen på det fremsendte girokort, ellers er det er svært for Kolonihaveforbundet, at finde rette betaler. Der er pt. 2 indbetalinger, som vi ikke ved, hvor kommer fra, det er betaling den 6/8-19 og 11/9-19 begge på 1.650,00 kr. så har du betalt ovennævnte dato, bedes du komme med dokumentation for betalingen, så pengene kan finde rette ejer. Lige nu står de på en konto for ukendte betalere.

Dårlige betalere
Jeg er ked af, at sige at vi har nogle dårlige betalere her i foreningen, det drejer sig om de samme ca. 10 personer.
I forbindelse med skyldig haveleje har vi taget vedtægtens § 5 i brug, det betyder at der bliver pålagt et rykkergebyr på 100,00, samt pålagt renter på 1,5% pr. løbende måned. Har du midlertidig et betalingsproblem, så kontakt Kolonihaveforbundet på mail fa@kolonihave.dk eller på telefon 38288750 for en afdragsordning.

Betalingsfrist
Betalingsfristerne for haveleje er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
Betalingsfrist for kloaklån er hver den 1. i måneden.
Man kan med fordel tilmelde regningen til betaling via PBS.

A conto vand
Pr. 1. juli 2020 begynder vi at opkræve a conto vand på 350,00 kr. pr. kvartal, dette sker da vi nu har fået målere i egne haver. Den 1. januar laves en opgørelse over hver haves forbrug af vand.
Flytning skal opdateres i medlemsportalen, Så regningerne kan sendes rigtig ud, ligesom mailadressen bliver opdateret i portalen.
Har du problemer med at tilgå medlemsportalen, så send den nye adresse til bestyrelsen på mail hf4juli@jubii.dk eller kom i kontors åbningstid.

EL
Jeg har desværre oplevet, at nogle haver ikke har betalt for EL i egen have, det betyder at forsyningsselskaberne med en lov om forsyning, kan pålægge foreningen at betale. Det giver mig meget administrativt arbejde, at få den enkelte have til at betale. Det er heldigvis lykkes at få ordnet, så tak for det.

Jeg skal gøre opmærksom på, at jeg har mulighed for at lukke for strømmen.

Vedrørende El skal man huske at tilmelde sin regning til ens hjemadresse og ikke haveforeningen, det er kun forbrugssted der er foreningen.

Der er som udgangspunkt ikke post i vinterhalvåret.

Refusion
Gladsaxe Borgere kan en gang om året få refusion på renovation på juli havelejen, til dette skal der bruges en Tro og Love erklæring, som skal hentes og afleveres på kontoret inden 1. september.

Vigtigt har man ikke har afleveret erklæringen er der ingen refusion det følgende år.

Det er meget vigtigt at skrive, hvilken have man bor i, ellers er det svært, at give de rigtige refusion.


Med venlig hilsen

Dorrit Colding
kasserer

Til hjemmesiden

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

SendPulse