Nyhedsbrev 1 HF 4 juli 2020 ✉

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


HF 4.juli 15.marts 2020


Kære medlemmer af HF 4.juli.


Vi har planlagt at afholde generalforsamling søndag d. 26. april fra kl.10.


Vi vil uddele indkaldelse og dagsorden m.m. primo april og udsende det via nyhedsbrev, men vi kan pga. corona blive nødt til at udsætte den.


Haveaffald kan i sæson 2020 afleveres søndage imellem klokken 10 og 12 og torsdage imellem klokken 18 og 19 i lige uger altså på følgende datoer:


April: 2, 5, 16, 19, 30
Maj: 3, 14, 17, 28, 31
Juni: 11, 14, 25, 28
Juli: 9, 12, 23, 26
August: 6, 9, 20, 23
September: 3, 6, 17, 20
Oktober: 1, 4, 15, 18, 29


November: 1
Storskrald kan afleveres søndag d. 10/5, 2/8 og 11/10 imellem klokken 10 og 12.


Nærmere info om, hvad der er muligt at aflevere til storskrald følger.


Kontoret har som sædvanlig åben søndag kl.10-11 & sidste torsdag i måneden kl.18-19. Dog undtaget påske, pinse og i forbindelse med generalforsamling.


Der vil i 2020 være interessearbejde for:


Svalevej søndag d. 19. april fra kl. 9-12, her skal bl.a. gøres hovedrent og lappes huller i vejen på Svalevej.
Vibevej søndag d. 17. maj fra kl.9-12, her skal bl.a. ordnes legeplads og lappes huller på Vibevej.
Stærevej søndag d. 14. juni fra kl.9-12, her skal der bl.a. males og lappes huller på Stærevej.
Lærkevej søndag d.16. august fra kl. 9-12, her skal der bl.a. lappes huller på Lærkevej.


Hvis man imod forventning ikke kan deltage bedes man senest 2 uger før det planlagte interessearbejde henvende sig på kontoret for at få en anden opgave.


Hvis man ikke deltager i interessearbejdet eller forinden har truffet anden aftale, vil man jf. ordensreglernes § 11 blive pålagt en bod på 400 kr. der vil blive opkrævet via havelejen.


Mvh
Bestyrelsen

Til hjemmesiden

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

SendPulse