Nyhedsbrev ✉

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


 Vejledning til betjening og lukning af ISIFLO vinkelventiler
 
 
 
Isiflovinkelventiler som sidder i målerbrønde, er monteret med håndtag i brugervenlig position. Håndtagene skal drejes en ¼-omgang for at stå i åben/lukket position.

Det er vigtigt at ventilen er helt åben eller lukket, når denne står i åben/lukket position, ellers vil kuglehanen over tid ikke kunne lukke tæt. Årsagen dertil er, at vandet og kalken sliber/slider metalkuglen væk, hvis denne ikke er helt åben/lukket. Det betyder,
at ventilen ikke ville kunne lukke helt tæt igen, hvis noget af kuglen skulle mangle.

Isifloventilen er en kugleventil, og kugleventiler har den egenskab at kalk, kalksten + aflejringer fra vandet sætter sig fast på kuglen.
Det er derfor en ekstra god idé at ”motionere” sin kugleventil, når denne åbnes og lukkes. Dette gøres nemmest ved at åbne/lukke
for ventilen minimum 3-gange. Denne motion af ventilen løsner og reducerer dannelsen af kalk, kalksten m.m., som så vil sætte sig fast i ventilen over tid. Herved forlænger man ventilernes levetid og funktion.

For at lette betjeningen af kugleventilen, kan man tilkøbe en T-betjeningsnøgle. Denne betjeningsnøgle går ned over vinkelventilens hånd-
tag, og nøglen er forlænget, således at betjeningshåndtaget kommer op i en bedre arbejdshøjde. Herved lettes åbningen/lukningen, og det
er markant nemmere at ”motionere” ventilerne i en mere brugerventil arbejdsstilling.

Lukning for vintersæsonen –aftapning af vand på anlæget

I målerbrønden er den ene af vinkelventilerne forsynet med en aftapningsprop, og i nogle tilfælde er der isæt en aftapningventil. Når man skal lukke ned for vinterperioden, så kan man reducere risikoen for frostsprængninger på sit anlæg, ved at aftappe vandet. Dette gøres på følgende måde:
 
 
 
-Luk for vandet på tilgangssiden af vandmåleren, således der ikke kommer vand ind til huset
-Åben for aftapsventil/ eller løsne/åben for aftapsproppen.
-Åben for alle vandhaner i huset
-Vandet vil nu søge baglæns ud aftapsventil/ aftapsproppen, løbe ud i jorden i målerbrønden
-Sørg for at tømme mest muligt vand af, således der ikke står vand/vandtryk på røret.
-Luk igen for proppen / aftapsventilen
-Herved reducerer du risikoen for frostsprængninger på dit anlæg i vinterperioden, hvis du ikke anvender dit vandstik regelmæssigt i denne periode.
  
Til hjemmesiden
  

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

bulk email service