NYHEDSBREV✉

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


Bagsværd 15.september 2019

Nyhedsbrev september 2019

Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling 29.september kl.10 er lagt i jeres postkasser, udsendt som nyhedsbrev, på Facebook og ophængt i skabet.
Vi afventer revideret regnskab for 2018 og håber på, at have regnskabet for kloakering færdigt også. Vi melder ud via de sædvanlige kanaler så snart der er nyt.

Haveleje og kloaklån
Alle spørgsmål i forbindelse med betaling og opkrævning af haveleje og kloaklån bedes rettet til Kolonihaveforbundet på tlf. 38288750 eller mail fa@kolonihave.dk

Tro og love-erklæringer
Husk at komme forbi kontoret senest 29.september og underskriv en tro og love-erklæring, hvis du er bosiddende i Gladsaxe Kommune og derfor berettiget til at få refunderet udgiften til renovation.

Interessearbejde
Stor tak til alle dem, der fra Stærevej, der deltog i interessearbejdet 8.september. Der blev virkelig knoklet

Til dem, der desværre var forhindret, er der uddelt genindkaldelse til interesse arbejde. Sidste frist for tilbagemelding er 22.september.
Dem, der ikke havde meldt afbud, får jf. ordensreglernes § 11 pålagt en bod på 400kr., der opkræves via havelejen.

Havevandring
Vi har været ude og tjekke om de haver, der havde fået en venlig henstilling om at få deres haver bragt i orden, havde fået det gjort. Det havde 12 haver fået gjort. Desværre var der 10 haver, der endnu ikke havde fået bragt det i orden -de har fået frist indtil 25/9 til at få forholdene bragt i orden.

Ringe til brønde
Vi har fået en ny forsyning af ringe til at hæve brønddækslerne med.
Kom forbi og hent i kontortiden, hvis du har brug for dem.
Har du nogen liggende som du ikke bruge, så kom venligst retur med dem.

Vejene
Næste år vil vejene blive udbedret -de skal have lov til at sætte sig før vi kan udbedre dem.
Det er vigtigt at sørge for, at rive stenene fra hækken og midten ud i sporet jævnligt -det sikrer at vejen bliver kørt til.

Affald
Vi får ikke tømt vores containere, hvis de ikke kan lukkes.
Vi bliver pålagt et gebyr af en betydelig størrelse, hvis der er ukurant affald i containerne.
Så derfor:
• Sorter dit affald korrekt -der sidder vejledning ved containerne.
• Det som ikke kan sorteres ud i pap, papir, glas, metal og plastik er restaffald og skal i den
store røde container.
• Fold dit pap sammen.
• Efterlad ikke affald ved siden af containerne -vi har ikke nogen gårdmand ansat………..
Plast og metal tømmes onsdag i ulige uger.
Pap tirsdag i ulige uger.

Mosteri
Foreningen har indkøbt kværn og presse så man de søndage, hvor der er haveaffald kan komme og presse sine æbler til most.

Haveaffald
19/9 kl. 19-20
22/9 kl. 10-12
3/10 kl. 19-20
6/10 kl. 10-12
17/10 kl. 19-20
20/10 kl. 10-12

Arrangementer i huset
Efter generalforsamlingen vil der være smørrebrød i huset -tilmelding og betaling i baren i husets åbningstid senest 26/9.

Vi siger god vinter til hinanden og spiser stegeben lørdag d. 26/10 kl.18 -tilmelding og betaling i baren i husets åbningstid senest 1/10

Mvh
Bestyrelsen
  
Til hjemmesiden
  

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

bulk email service