NYHEDSBREV ✉

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


                                                              Bagsværd 11.september 2019                                                                   

                                                                               

 

Generalforsamling.

Søndag d. 29. september 2019 kl. 10.00

i foreningshuset.

 

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer -bestyrelsen foreslår Tom Atkins kredsformand i kolonihaveforbundet.
  2. Valg af stemmeudvalg (3 personer)
  3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 26. maj 2019
  4. Bestyrelsens beretning v/ formand Cinna Vollmond
  5. Forslag fra bestyrelsen:

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2018.

Regnskabet udsendes via foreningens nyhedsmail og kan afhentes på kontoret så snart det foreligger. Vi giver besked i skabet og via Facebook.

Fremlæggelse af regnskab for kloakering, hvis det bliver færdigt. Ellers fremlægges det på forårets generalforsamling.

  1. Indkomne forslag.
  2. Valg.:

  Mosegriseudvalg

  Husudvalg

  1. Eventuelt.

 

Forslag om vedtægtsændring skal være formanden i hænde senest den 15. september 2019, forslag til ordensregler

den 22 september 2019.

 

Mvh

Bestyrelsen.

       

  
Til hjemmesiden
  

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

bulk email service