‚úČNyhedsbrev

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


Kære medlemmer af HF 4.juli

 Tusind tak for deltagelsen ved vores kloakfest.
- det var dejligt at så mange mødte op.

 

Tilbageførsel af penge indbetalt til Gottlieb.

 

Vi har aftalt med Gottlieb, at vi tilbagefører de penge, der var deponeret på foreningens konto til dækning af arbejde i egen have for dem, der endnu ikke har fået udført arbejdet.

 

Så, hvis du har deponeret penge, så send en mail til hf4juli@jubii.dk med tydeligt navn, havenr og konto nummer.

 

Kloak- og vandprojektet.

Dem, der havde indbetalt de 57.233 og endnu ikke har fået 6.600kr. igen bedes venligst sende deres kontonummer til foreningens mail hf4juli@jubii.dk

Dem, der kun havde indbetalt 50.000kr. bedes overfører 633kr. til foreningens konto: 5332-0252559 tydeligt mærket med havenr.

 

Ringe til brønddæksler

Hvis du ikke kan få låget af dine brønddæksler fordi de ligger for lavt, kan du afhente nogle ringe til at forhøje med i kontorets åbningstid.

 

Hække.

Ifølge ordensreglernes § 2 skal:

Hække som støder op til naboskel samt asfaltvej skal altid være klippet, og må maksimalt være 1,80 m. Yderhækkene holdes i en højde af 2 meter. Øvrige hække må maximalt være 1,50 m. Det bekendtgøres i foreningens skab på hvilket tidspunkt, der klippes, og der klippes 2 gange årligt.

Vi forventer at alle hække er klippet senest 1.august og at haverne fremstår vedligeholdte.

 

Grusveje.

 Det er vigtigt at huske at rive sten fra hæk og midterrabat tilbage i ”køresporet” i vejen.

 

Rotter

Vi har desværre mange rotter for tiden. Det er vigtigt, at I anmelder det til kommunen, som gratis sørger for bekæmpelsen.

Det er ligeledes vigtigt IKKE at fodre fuglene og samle nedfalden frugt op, da det tiltrækker rotterne.

I kan anmelde rotter via nedenstående link.

https://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=68918

 

 

Ekstraordinær generalforsamling

Vi skal have valgt en ny kasserer, derfor afholdes der ekstraordinær generalforsamling søndag d.21 juli kl.10.00 i foreningshuset.

Der kommer separat invitation ud i jeres postkasser og på hjemmesiden.

 Mvh

Bestyrelsen

 

 

 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her: https://hf4juli.dk/nyhedsbrev

Vær opmærksom på, at nyhedsbrevet ender i junkmail/uønsket mail eller lignende, indtil du har gemt adressen som nyhedsbrevet sendes fra som en kontakt.

 

  
Til hjemmesiden
  

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

bulk email service