Nyhedsbrev✉

Newsletter Archive

NYHEDSBREV


 

Nyhedsbrev 22.juni 2019

Kære medlemmer af HF 4. juli

Bestyrelsen vil fremover regelmæssigt udsende nyhedsbreve via foreningens hjemmeside.
De vil også blive hængt op i skabet.
Vi vil også lægge referater fra bestyrelsesmøderne op på hjemmesiden.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her: https://hf4juli.dk/nyhedsbrev
Vi vil fremover tilstræbe, at kommunikation fra bestyrelsen primært foregår via foreningens hjemmeside www.hf4juli.dk.
Vi vil meget gerne undgå, at vi som bestyrelse skal ”sagsbehandle” via Facebook.
Hvis man har behov for at komme i kontakt med bestyrelsen, kan det ske i kontorets åbningstid, via mail på hf4juli@jubii.dk, en seddel i postkassen eller på tlf. 22611917 hverdage mellem kl. 17 og 18.
Ved akut behov er det selvfølgelig i orden, at henvende sig direkte til os.
Vi får snarest opdateret hjemmesiden med vores kontaktinformationer. De hænger allerede i skabet.

Kloakprojekt.
Foreningens kloak og vandprojekt er nu afsluttet og vi har i torsdags d.20.juni haft overdragelses forretning.
Det er aftalt, at de fejl og mangler, der er konstateret af kloakudvalget og de enkelte haveejere bliver udbedret senest 8.juli. Se liste sidst i nyhedsbrevet.
Undtaget er dog problemer med hæk, der først udbedres til efteråret, da man ikke kan sætte hæk nu.
Hvis du syntes, at dine brønde ligger for lavt, kan der afhentes ringes til forhøjning i kontorets åbningstid. Vi melder ud i skabet og via Facebook og i skabet, når vi har fået ringene leveret af Gottlieb.
Haveslanger, der er trukket midlertidigt skal lukkes i brønden, hver gang haven forlades, grundet risiko for slangebrud.
Husk at den gamle stophane skal forblive lukket, så vi ikke risikerer tilbageløb i det gamle vandsystem, med oversvømmelser til følge.
Selvom vi har fået nye veje, må man stadig ikke kører ind med biler, der vejer mere end 3500 kg.
Der er desværre en eller anden, der har efterladt en bunke jord på P pladsen, ved Gottliebs grusbunke. Den skal selvfølgelig fjernes igen, ellers kommer foreningen til at betale for det.
De af jer, der har indbetalt til kloak, bedes senest 30.juni indbetale de resterende 7233kr. på regnr.5332 kontonr.0252559

Venteliste
Vi har kontaktet samtlige på ventelisten og fået deres mailadresser.
Ved salg, vil det fremover være sådan, at vi aftaler en dag og tidspunkt, hvor sælger holder åbent hus.
Tidspunktet for åbent hus mailes til de første 10 på ventelisten og dem på den interne venteliste.
Efter ”åbent hus” vil dem, der er blevet tilbudt haven have en uge til at svare på, om de er interesserede.
Den med højest anciennitet eller fra den interne venteliste få tilbudt haven.

Økonomi
På generalforsamlingen var der stillet forslag om, at lade foreningens regnskab overgå til Kolonihaveforbundet.
Forslaget blev diskuteret, men ikke vedtaget.
Bestyrelsen har for at udvise rettidig omhu og sikrer foreningens økonomi beslutte, at overdrage regnskabet til Kolonihaveforbundet, da regnskabet er blevet yderst komplekst.
Prisen er knap 60.000kr pr. år, penge der er til rådighed i indeværende budget.

Havelejen opkræves derfor først 1/8 istedet for 1/7.
1/8 skal de, der er del af fælleslånet, betale to afdrag nemlig juli og august. Lånet afdrages forud.

Interessearbejde
Vi søger frivillige til interessearbejde søndag d. 30. juni kl. 9-13.

Der skal ordnes:
Sandkasse
Reparation af legeplads
Trapezplader skiftes ved foreningshus
Hvis tid afmonterer pissoir
Tilmelding via mail på hf4jul@jubii.dk, i kontortiden, på Facebook eller med en seddel i foreningens postkasse.
Vi håber, at vi fremover kan samle frivillige til interessearbejde på denne måde.

Legeplads
Lena fra have 113 har ryddet op på legepladsen. Hun har tilbudt at hun fremover vil holde øje med legepladsen og tømme skraldespanden –en stor tak for det.
Vi skal opfordre til, at man sørger for at hjælpe sit barn med at rydde op på legepladsen efter brug.

Krukker ved foreningshuset.
Carsten fra have 137 har tilbudt at indkøbe nye blomster og jord til krukkerne ved foreningshuset –også en stor tak til ham.

Arrangementer i foreningshuset
23. juni kl.21 Sankt Hans. Huset er åbent fra kl.19, der vil være salg af drikkevarer, pølser og is.
24.juni kl.18 Halv juls middag.
4. juli kl.17 Foreningens 102 års fødselsdag. 3stk smørrebrød og en snaps 30kr. Husk tilmelding.
6. juli fra kl.17 Kloakfest. Pølser –også kyllingpølser, fadøl, sodavand og is. Invitation følger.
29.august kl.18.30 Lav naturlige cremer og salver af planter fra haven. Mere information kommer på hjemmesiden og Facebook.
31.august Sensommerfest. Invitation følger.
19. september kl.18.30 Pilefletkursus. Mere information kommer på hjemmesiden og Facebook.
29.september Generalforsamling. Invitation følger.

Foreningshuset er åbent torsdage fra kl.19-23 og søndage fra kl.10-17. Kom og lær dine naboer at kende 
Billard for herrer tirsdag kl.19 og for damer om onsdagen fra kl.19 –nye spillere er velkomne.

Mvh
Bestyrelsen

 

 

Mangler 5 forbindelse med aflevering
1. Banke-bordsat samt sandkasse odelagt og hvad med grasplanen? Det er aftalt at trækonstruktion
ved sandkasse fjernes.
2. Ved Foreningshuset: Hojbed er pakort - samt fodhegn mangler. Udbedres.
3. Stensatning ved kobmanden er pakort. Udbedres.
4. Have 1: Lamelhegen pakort. Udbedres.
a. Hak er gaet ud. Afventer til efteråret.
5. Have 4: Havelage: brat revnet, stolpe beskadiget og rykket skav. Udbedres.
a. Postkasse odelagt. Udbedres.
b. Yderhak odelagt. Afventer til efteråret.
c. 1 - 1,5 m hjornehak fjernet. Afventer til efteråret.
6. Have 6: Bronde ligger for tat mod hak. Gottlieb laver intern kloak og udbedrer.
7. Have 22: Indkorsels-sten er knakkede. Gottlieb leverer 5 stk. 50 x SOfliser til haveejer.
8. Have 27: Bronde skal haves. Udbedres.
9. Have 29: Plankevark mod P-plads. Udbedres med nyt hegn, alternativt plantes ligusterhæk til
efteråret.
10. Have 30: Der mangler sten ved indkorslen. Gottlieb leverer et læs sten til indkørslen.
11. Have 38:
a. P-plads reetableres (odelagte fliser) og flise ved havelage. Gottlieb leverer tre 50x50
fliser
b. Hak har faet skrammer. Afventer til efteråret.
c. Trampolin blevet pakort og bukkede stanger. Afventer.
12. Have 82: Kloakbrod sat for lavt (kote). Gottlieb sænker bund på spildevandsskelbrønd.
13. Have 86 lage +stativ til postkasse odelagt. Udbedres.
14. Have 99: Postkasse odelagt. Gottlieb tjekker gamle billeder og vender tilbage.
15. Have 106: Hak gaet ud. Afventer etteråret.
16. Have 117: Trafikspejl pa asfaltvejen pakort. Udbedres.
17. Have 125: To store sten pa P plads. Gottlieb fjerner sten.
18. Have 140: Der mangler sten i indkorsel. Gottlieb køre et læs sten til indkørslen.
19. Have 146: Hak gaet ud. Afventer til efteråret.
20. Have 147: Indkorsel mast. Udbedres.
21. Have 161: Bronde for tatte. Udbedres i forbindelse med etablering af intern kloak.
22. P plads renoveres, hegn, hojbed, jord, sten, affald. Retableres.M
23. Have 41 og 42 kote forkert? Haver skraner meget. Koter i skelbrønde kontrolleres af Gott-
Buddingevej 272
DK-2860 Soborg
T: +45 4457 6000
MOE A/S
CVR nr.:

 

  
Til hjemmesiden
  

© Copyright, H.F. 4. juli

Du modtager dette nyhedsbrev som medlem af H.F. 4. juli

Click here to leave mailing list

Sent via

bulk email service